Kod produktu:

Wyszukaj słowo:

karty

Elektrozawory - informacje ogólne

Elektrozawór jest prostym i ekonomicznym środkiem do sterowania przepływem mediów na odległość z pomocą sygnału elektrycznego. Najpopularniejsze funkcje w jakich znajdują zastosowanie elektrozawory to np.: zaopatrzenie zdalne, sekcjonowanie układów, funkcje by-pass, dystrybucja, napowietrzenie, odpowietrzenie, opróżnianie sieci, zbiorników, itp.Zastosowanie - Elektrozawory są stosowane przy uzdatnianiu wody, w sieciach procesowych, instalacjach parowych, układach chłodzenia, gorącej, zimnej wody, glikolu. Znajdują także zastosowanie w sieciach przeciwpożarowych, w aplikacjach gazowych, paliwowych i nawodnieniach.

Funkcjonowanie - Cewka elektrozaworu będąca pod napięciem tworzy pole elektromagnetyczne w którym przemieszcza się element sterujący otwieraniem i zamykaniem membrany. Występują dwa główne typoszeregi elektrozaworów 2/2 membranowych:

Pośredniego działania - ze wspomaganiem: ten rodzaj funkcjonuje dzięki różnicy ciśnień między ciśnieniem wlotowym, a wylotowym medium w elektrozaworze. Cewka daje jedynie impuls do przesterowania. Dla prawidłowego działania niezbędne jest występowanie ciśnienia różnicowego (najczęściej ok. 0,3 bar).

Bezpośredniego działania nie wymaga ciśnienia różnicowego (może pracować od 0 bar) ponieważ cewka elektrozaworu steruje membraną bezpośrednio. Wiąże się to z większymi mocami cewek, niezbędnymi do pokonania oporów medium.

ATESTY i NORMY
Nasze elektrozawory posiadają: CE, ISO 9001, ACS, PZH, ATEX.

PRODUCENCI
Elektrozawory do zastosowań pospolitych CEME, PARKER LUCIFER
Elektrozawory ze stali nierdzewnej SHAKO
Elektrozawory do wymagających aplikacji PARKER LUCIFER, ASCO, BUSCHJOST
Elektrozawory do przedmuchu filtrów MECAIR
Elektrozawory do gazu MADAS

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU
Zanieczyszczenia: Media przepuszczane przez elektrozawór muszą być czyste od zanieczyszczeń i mieć odpowiednią gęstość. Zalecane jest stosowanie filtrów na wlocie elektrozaworu.
Trwałość cewek: Uwaga! Nie wolno zasilać cewek zdjętych z trzpienia elektrozaworu. W zależności od warunków pracy trwałość to ok 5000 h . Zaleca się odpowiedni dobór funkcji elektrozaworu normalnie zamkniętego (bez napięcia) lub normalnie otwartego (bez napięcia) aby elektrozawór pozostawał jak najmniej pod napięciem.
Wpływ wilgotności: Elektrozawory są wrażliwe na podwyższoną wilgotność otoczenia w takich przypadkach zaleca się stosowanie zestawów uszczelniających.
Warunki pracy: Generalnie nasza gama elektrozaworów pozwala sprostać najbardziej wymagającym aplikacjom. Jeżeli jednak założone parametry pracy przewyższają możliwości elektrozaworów, polecamy zawory z napędami elektrycznymi lub pneumatycznymi.

Copyright © 2018 Medynski.pl. All Rights Reserved.